1/3

Smelteverket fra sjøsiden | Foto: Audon Olimstad, Multiconsult

Multiconsult Industri Industrybygg Eramet Norway AS

2/3

Slaggtapping | Foto: Multiconsult

Multiconsult Industri Industrybygg Eramet Norway AS

3/3

Tømming av øse | Foto: Audun Olimstad,Multiconsult

Eramet Norway AS, Sauda

Industrianlegg

Eramet Norway Sauda planla å øke produksjonskapasiteten av raffinert Mangan med 30 % og må derfor bygge nytt renseanlegg for avgassene fra smelteprosessen. I den forbindelse ble Multiconsult engasjert i konseptfasen på følgende oppgaver:

  • Utarbeidelse av funksjonskrav spesifikasjon
  • Kostestimater med usikkerhets vurderinger
  • Utarbeidelse av prosjekt gjennomførings strategi og organisering
  • Deltakelse i EPC leverandør forespørsel og vurdering

Prosjektet er satt i bero til det på nytt er behov for økt produksjons volum.

Våre tjenester

  • Funksjonskrav og spesifikasjon
  • Kostnadsestimat
  • Strategi og organisering
  • Forespørsel og vurdering