1/2

Oversiktsbilde fasade

2/2

Detalj fasade

Oslo politihus

Tilstandsanalyse

Med Statsbygg som oppdragsgiver har Multiconsult utført en tilstandsanalyse av Oslo politihus. Dette innebar scanning av hele bygningsmassen (i samarbeid med Geoplan 3D) med utarbeidelse av punktsky og utvikling av 3D-modell med bygningsdata.
Tilstandsanalysen ble utført etter NS3424, nivå 2 og 3. Rapporteringen ble blant annet gjort i databaseverktøyet dRofus, samt at det ble utarbeidet en rapport med kostnadsestimat på de anbefalte tiltakene. Dette med tanke på en fullstendig oppgradering av bygningsmassen til TEK10-standard.

Løsning av oppdraget

Oslo politihus ligger på Grønland i Oslo og huser politidistriktets ledelse og operasjonssentral, samt andre avdelinger som Beredskapstroppen og Grønland politistasjon. Politihuset ble ferdigstilt i 1978 og er tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor.

Statsbygg ønsket å utvikle og undersøke mulighetene ved bruk av scanning og BIM som forvaltningsverktøy. Oppdraget håndterer store mengder informasjon og en omfattende bygningsmasse. Scanning av bygningen ble foretatt i samarbeid med Geoplan 3D, mens Multiconsult har utviklet 3D-modellen. Modellen ble utarbeidet i Revit.
Tilstandsanalysen ble utført som en nivå 2 og nivå 3- analyse i henhold til NS 3424, i tett samarbeid med oppdragsgiver Statsbygg, samt politiet som leietaker. Analysen har vært tverrfaglig, og omfattet fagene byggeteknikk, VVS, elektro, brann og miljøkartlegging.

Våre tjenester

Eksempler på tjenester som har vært utført i forbindelse med oppdraget:

  • Scanning og utarbeidelse av punktsky og 3D-modell
  • Tilstandsanalyse, nivå 2 og 3 etter NS 3424 og ihht. NS 3423
  • Tilstandsrapport med kostnadsoverslag