Bygg og eiendom, LINK, brannstasjon, nybygg, multiconsult, trondheim

Konsept/Forprosjekt Link Arkitektur | Foto: Link arkitektur

Brannstasjonene i Trondheim

Trøndelag brann og redningstjeneste interkommunale selskap (TBRT IKS)

Trøndelag brann og redningstjeneste interkommunale selskap (TBRT IKS) skal ha 4 nye brannstasjoner i Trondheim; på Sandmoen, Nyhavna, Ranheim og Sluppen. Ved sluppen brannstasjon, er det også en ny alarmsentral. Alle brannstasjonene har vognhall, gymsal og en avdeling for overnatting. De forskjellige brannstasjonene er ut over dette spesielt tilpasset en spesiell tjeneste. (Hovedkontor, øvingsområde, maritim avdeling, urban redning).

Prosjektet er modellert ved hjelp av Autodesk Revit Structure. Jordskjelvanalyse er utført bl.a. ved hjelp av Robot Structural Analysis.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk. Byggene er fundamentert på løsmasser (leire) med banketter, punktfundamenter og platefundamenter under sjakter.

Fundamenter, sjaktvegger og yttervegger under terreng er utført i plasstøpt betong. For øvrig består bærende konstruksjoner av prefabrikkerte elementer i stål og betong. Generelt er søyler og bjelker av stål, og etasjeskillet av hulldekker. Taket er bygd med elementer av Lett-tak.

Våre tjenester

  • Multiconsult har bidratt med utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for byggeplass i detaljprosjektet.
  • Multiconsult har på disse byggene også levert prosjekteringstjenester for geoteknikk, VVS-teknikk og akustikk. På Nyhavna brannstasjon har Multiconsult også levert tjenester innenfor bygningsfysikk, Vann og avløp og landskapsarkitektur.