PolitihusØstfold_1390x576

Politihuset i Østfold | Foto: LINK arkitektur

Politibygg i Østfold

Nytt politibygg med arrest

Multiconsult er engasjert av Betongbygg Eiendom AS. Sentralt politibygg i Østfold er prosjektert etter en samspillkontrakt og omfatter alle fag, herunder geoteknikk/seismikk, byggeteknikk, VVS med VA, elektro, brann og akustikk.

Bygget er strategisk plassert ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Prosjektet består av nybygg på 6000 m2 i 5. etasjer inkludert vanntett parkeringskjeller under terreng på kalk/sementstabilisert grunn.

Løsning av oppdraget

  • Skisseprosjekt/tilbudskonkurranse med tiltakshaver
  • Forprosjekt/brukerprosess med byggherre og bruker
  • Tilbudsgrunnlag og kontrahering av tekniske entreprenører
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging byggeplass
  • Bistand ferdigbefaring og oppstartsfase drift

Våre tjenester

Skisse-, forprosjekt, detaljprosjektering og produksjon, samt byggeplassoppfølging