Mulighetsanalyse, Lofthus, Hardanger, sentrum, multiconsult

1/2

En del av sentrum | Foto: Multiconsul

Mulighetsanalyse, Lofthus, Hardanger, sentrum, multiconsult

2/2

Illustrasjon: Multiconsult

Mulighetsanalyse av Lofthus sentrum

Et mulighetsstudie er en ”undersøkende dialog” som skal kommunisere mot flere grupper, vi lar sanslighet være første møte med mulighetsstudiet, i form av bilder/skisser og lignende, deretter lett tilgjengelig informasjon, og til sist fordypelse og faglighet for de mest interesserte.

Lokal forståelse om stedets ressurser og muligheter, særpreg og kvaliteter må avdekkes når en mulighetsanalyse skal utarbeides og påvirke videre planprosesser.

Løsning av oppdraget

Rapporten inneholder registreringer, analyser, skisser og idèer til utvikling av Lofthus sentrum. Problemstillinger som en muligetsanalyse kan gi noen svar på kan være følgende:

  • Hvordan kan Lofthus bli et enda bedre sted å bo?
  • Kan vi tilrettelegge strandsonen slik at almenheten blir sikret bedre tilgang?
  • Hvilke tiltak må til for å fremme trafikksikkerheten?
  • Hvordan og hvor kan det skje fortetting?
  • Hvordan ivareta Loftus sin identitet?
  • Hvilke tiltak kan man innføre for å skape mer liv i Lofthus på både vinter og sommerstider?

Våre tjenester

  • Mulighetsanalyse
  • Illustrasjoner/snitt
  • Landskapsanalyser
  • Skisser