Kaikonstruksjon overside | Foto: Jon Vetlesen, Multiconsult

Kaikonstruksjon overside | Foto: Jon Vetlesen, Multiconsult

Katodisk beskyttelse

Hovedkai Felleskjøpet Rogaland/Agder

Multiconsult har vært prosjekterende for rehabilitering av hovedkaien ved produksjonsanlegget til Felleskjøpet Rogaland Agder i Hillevåg i Stavanger. I prosjektet inngår rehabilitering av hele betongkaien i 10 forskjellige etapper med samlet grunnflate på 3300 m2. Prosjektet ble påbegynt i 2013, og er planlagt gjennomført over en 10-års periode.

Som grunnlag for prosjekteringen er det gjennomført detaljinspeksjon og tilstandskontroll av kaien som basis for anbefalte rehabiliteringstiltak. Multiconsult har utarbeidet beskrivelse for rehabilitering og prosjektert katodisk beskyttelsesanlegg på kaien. Videre har Multiconsult bistått oppdragsgiver i kontraktsforhandlinger, ved kontrahering av entreprenør, utarbeidelse av kontrakt og oppfølging ved gjennomføring.

Multiconsult har over flere år drevet systematisk overvåking av kaien, og har tidligere blant annet prosjektert rehabilitering og elektrokjemisk kloriduttrekk på deler av den.

Løsning av oppdraget

Bistand og rådgivning ved betonginspeksjon og inspeksjon av kai. Oppfølging av tidligere utført prosjektert og utført rehabilitering og kloriduttrekk, samt kontroll av skadeutvikling og effekt av kloriduttrekk.

Prosjektering av betongrehabilitering og katodisk beskyttelse, kontrahering av entreprenør, forhandling med entreprenør, utarbeidelse av kontrakt og oppfølging ved gjennomføring.

Våre tjenester

  • Rådgivende ingeniør bygningsforvaltning