1/2

Landskapsplan | Ill.: Multiconsult

2/2

Detalj Skisse | Ill.: Multiconsult

Jernbaneparken i Gjøvik

Detaljplan med byggeoppfølging

Oppdraget omfatter prosjektering av Jernbaneparken, Gjøvik. Som del av opprusting og ombygging av skysstasjonsområdet ble deler av Jernbaneparken opparbeidet i 2013/2014 med nytt skate- og aktivitetsanlegg, scene og ballbane. Det er nå parkens søndre del, mot Parkgata, som skal rehabiliteres.

Ny park skal inneholde grøntarealer med beplantning, sitteplasser/møteplass, skateanlegg, lekeareal for mindre barn, sykkelparkering og et uteserveringsområde med kioskpaviljong. Planen omfatter også et vannarrangement med den eksisterende statuen «Gjøvikpiken».

Nytt kioskbygg med offentlige toaletter prosjekteres av Gjøvik kommune.

Løsning av oppdraget

Vi har i planen vært opptatt av å skape et enkelt formuttrykk uten ytterligere rom-inndelinger. Skateanlegget inneholder mange store elementer med markerte former, og det er utfordrende å skape en helhet mellom disse og en park med andre funksjoner. Det er et mål å binde sammen anleggene ved hjelp av enhetlig materialbruk og enkle former. Det er ønskelig å gjenbruke/videreføre de nyere elementene som finnes i og nær parken, slik som benker, søppelkasser, belysnings-armaturer, sykkelstativ og brosteinsdekker.

Vi har tatt utgangspunkt i sirkelformen, som gjenspeiler «Rundkiosken». Sirkelformede elementer av ulike størrelser, og med forskjellig innhold, er brukt for å supplere aktivitets-anlegget og parkanlegget. Sirklene er plassert slik at de ivaretar de naturlige ganglinjene gjennom området.

Styrking av gangaksene gjennom parken har vært en viktig føring for løsningen, særlig kommunikasjonslinjene mellom skysstasjon og Kauffeldts plass. Ganglinjene leder inn mot en sentral møteplass. Vi har lagt vekt på at ganglinjene gjennom parken skal være universelt utformet.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljplan
  • Byggeoppfølging