Inn- og utkjørsel | Foto: Andreas Wendt

AMFI Stord – Nytt parkeringshus

Planlegging av trafikkavvikling

Oppdraget bestod av detaljprosjektering av nytt parkeringshus til kjøpesenteret AMFI Stord, herunder:

  • sprengingsplan for sprengningsarbeid
  • fundamentering
  • ringmur med bankett for opplegg til teglforblending
  • brystningsvegger og oppkanter i 1. etasje
  • bakvegg og brystningsvegger
  • gulv på grunn, avrenningssystem
  • kjørerampe inkludert nødvendige vegger, brystninger og bæresystem
  • sammenkobling av nytt og gammelt parkeringshus
  • avrenning- og overvannsystem, oljeavskiller

Fagdelen vegprosjektering omfattet utarbeidelse av kjøreregler inne i parkeringshuset, samt oppmerkingsplaner og prosjektering av inn- og utkjørsler.

Løsning av oppdraget

Detaljprosjektering ble gjennomført i bygge-perioden med tett kontakt med entreprenør. Spesielle utfordringer har vært tilpasning til svært kupert terreng og eksisterende parkeringshus.

For å finne de beste løsningene for plassering av refuger i inn- og utkjørsler, ble det gjennomført prøvekjøringer med oppmerkede varianter.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av nytt parkeringshus