IKEA sett fra sørvest - Illustrasjon: IKEA

IKEA sett fra sørvest | Illustrasjon: IKEA

IKEA Åsane

IKEA er en av våre store oppdragsgivere på Vestlandet. Multiconsult holder nå på å avslutte prosjektering av det nye varehuset i Åsane, og bygget er planlagt ferdig bygd høsten 2012.

Bygget har et areal på 62.500 m2, inklusive 18.000 m2 parkeringsareal i underetasje. Første og andre etasje består av hulldekker med 16 m spenn og en 100 mm tykk konstruktiv påstøp. Dekkene blir utsatt for store laster. Søyler, bjelker og vegger er i hovedsak prefabrikerte, mens sjakter og fundamenter består av plasstøpt betong. Takkonstruksjonen er utført i stål. Bygget er dimensjonert for jordskjelvpåkjenning.

Grunnforholdene var i utgangspunktet ikke egnet for direkte fundamentering, ettersom tomten bestod av et myrområde. Hele tomten ble derfor masseutskiftet. Til sammen ble det transportert inn ca 220.000 m3 sprengstein, som ble dypkomprimert.

Brannkonseptet fraviker preaksepterte metoder på mange områder. Dette er løst ved utstrakt bruk av branntekniske analyser

Løsning av oppdraget

Prosjektet er løst vha samarbeid på tvers av regioner, selv om hovedtyngden av arbeidet er utført i Bergen.

Innenfor RIB, er alle beregninger og i tillegg produksjonsteginger for plasstøpt betong gjennomført i Bergen. Produksjonstegninger for betongelementer er utført i Sandnes. RIBr, LARK, VEI og VA er utført i Oslo. Bygget er modellert i 3D (Tekla) inkludert armering av plasstøpt betong.

Våre tjenester

  • Rådgivning og detaljprosjektering
  • RIB: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag samt produksjons- og byggetegninger for masseutskiftning, plasstøpt betong, prefabrikert betong, stålarbeider
  • LARK: opparbeidelse av ny elv, voll mot ny kirkegård, beplanting og belegning, bruer
  • VEI: dimensjonering av kurver og belegg
  • VA: prosjektering frem til byggeliv
  • RIBr: Branntekniske analyser
  • RIA: Premisser akustikk og lydteknisk prosjektering