Aksla Parkering

Bygningsbesiktigelse

I forbindelse med utbygning av ny fjellhall for parkeringshus i Aksla, har Multiconsult hatt i oppdrag å gjennomføre bygningsbesiktigelse og skadevurderinger i forbindelse med anleggs- og sprengningsarbeidene.

Det ble besiktet 600 – 700 enheter som leiligheter, næringsbygg, skoler, kulturhus og hoteller, hvor av store deler av bygningsmassen er vernet eller fredet. Som en del av besiktigelsene ble det innhentet informasjon, for å kunne fastsette grenseverdier med tanke på rystelser, samt å kunne rapporter om eventuelle kritiske konstruksjoner.

Løsning av oppdraget

Bygningsbesiktigelsene ble gjennomført med videokamera, loggført og lagret på lokal sikret server. Skadevurderingene foregår fortløpende, ettersom skadene rapporteres inn.

Våre tjenester

  • Bygningsbesiktigelse med video
  • Fastsettelse av grenseverdier for rystelser
  • Skadevurdering