Hvordan sikrer vi jernbanenettet for fremtidens klimautfordringer?

På årets baneseminar stiller vi noen sentrale spørsmål rundt hvordan vi ruster jernbanenettet for å møte fremtidens klima. Det handler om å ta de…

02-05-2024

Betongrehabiliteringsdagene 2023: Miljø og bærekraft var et sentralt tema

Multiconsult var sterkt representert med flere foredrag under Betongrehabiliteringsdagene 2023. Miljø og bærekraft var et sentralt tema i flere av foredragene.

14-12-2023

Fagseminar 18. oktober

Dagslys, sol og energieffektivitet som drivere for bærekraftig byutvikling.

08-09-2023

Baneseminaret 2023

Det er med stor glede vi inviterer kunder og samarbeidspartnere til Multiconsults Baneseminar onsdag 22. mars på MUNCH. Temaet i år er stasjonenes plassering…

12-02-2023

Fagseminar | Innføringen av EU-taksonomien for byggenæringen

Multiconsult inviterer til fagseminar 10. november på Munch museet. Temaet i år er «Hvilke praktiske konsekvenser vil innføringen av EU-taksonomien få for byggenæringen?».

12-10-2022

Frokostmøte | Nytenkning i krisenes tiår

Vi har gått inn i et tiår som så langt har vært preget av kriser: klimakrise, naturkrise, pandemi, energikrise, og nå sist Ukraina-krigen. Mye…

20-05-2022