Meld deg på vårt spennende frokostmøte 3. juni

Frokostmøte | Nytenkning i krisenes tiår

Vi har gått inn i et tiår som så langt har vært preget av kriser: klimakrise, naturkrise, pandemi, energikrise, og nå sist Ukraina-krigen. Mye tyder på at vi er på vei inn i en ny dyrtid. Dette påvirker BAE-næringen samtidig som næringen er en av de største premissgiverne for samfunnsplanlegging og det bygde miljø. Behovet for nytenkning er stort.

20. mai 2022

Historien har lært oss at kriser også er en pådriver for endring. Når noe blir mye dyrere bruker vi ressursen mer effektivt, eller vi finner nye alternativer. På dette frokostmøtet ønsker Multiconsult å inspirere til nytenkning i krisenes tid, ved å utforske ulike perspektiver rundt det å tenke nytt og vise konkrete eksempler som kan gi innsikt og inspirasjon.

Vi har invitert innledere som representerer ulike perspektiver og som vil dele sine erfaringer og tanker rundt nytenkning for å skape løsninger som utgjør en forskjell.

Frokostmøtet er gratis og er åpent for alle.

Tid: Fredag 3. juni fra kl. 07:30 til 10:00.
For de som ikke har anledning til å komme til våre lokaler på Skøyen vil det være mulig å følge møtet via stream. Lenke til arrangementet sendes på e-post etter påmelding.
Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2. 

Trykk HER for påmelding.

Program

Historien som inspirasjonskilde
Hvordan tenke nytt om gamle løsninger og hva har trigget nye løsninger for det bygde miljø?
Janne Wilberg, Byantikvar, Oslo kommune

Å tilrettelegge for framtidige utfordringer og ny utvikling
Hva gjør en utvikler for å realisere reisen fra ide til realitet?
Kirsti Slotsvik, daglig leder, Sørsida Utvikling i Ålesund

Humanitær ingeniørinnsats – på jakt etter løsninger som gjør en forskjell
Hvordan kan ingeniørfaglig innsats i lav- og mellominntektsland bidra til positiv endring for mennesker, lokalsamfunn og kloden?
Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder, Ingeniører uten grenser

Luftige tanker om bedre bygg
Skal vi rehabilitere norske næringsbygg med tanke på fremtidige miljø- og energikrav, må vi lufte ut en del gamle tanker.
Merhdad Rabani, PhD, Multiconsult Norge

Behov før løsning
Bærum kommune forteller om sine erfaringer om hvordan en innovasjonskonkurranse resulterte i en endring fra løsningsfokus til behovsorientering og åpnet opp for nye mulige løsninger.
Therese Holm Thorvaldsen, Spesialrådgiver, planavdelingen Vann og Avløp, Bærum kommune

Panelsamtale
Innlederne i samtale der også Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, deltar.