Baneseminaret 2023

Det er med stor glede vi inviterer kunder og samarbeidspartnere til Multiconsults Baneseminar onsdag 22. mars på MUNCH. Temaet i år er stasjonenes plassering og dens betydning for områdeutvikling. 

12. februar 2023

Stasjonsplassering er avgjørende for utviklingen av knutepunkter, men knutepunkter er mye mer enn bare stopp langs en banestrekning. Knutepunkter kobler samfunn sammen; det er der vi bygger ut byene våre, etablerer næring og bygger boliger. For å etablere smarte knutepunkter, fordrer det at vi ser det hele i et større perspektiv. 

Vi ønsker å belyse noen effekter og problemstillinger rundt disse «reiseknutene» i samfunnet vårt. Avstand til stasjonsområder betyr mye for hvordan og hvem som benytter de. Det betyr også mye for de som ønsker å investere i næring og bolig. Dette betyr noe for det samfunnsøkonomiske bildet og for bærekraft.

Jernbanen har betydd mye for samfunnets utvikling og bygges gjerne med 100 års perspektiv. Gjør vi de riktige valgene? Klarer vi å se «riktig» inn i fremtiden? I verdensperspektiv har sikkerheten i disse områdene blitt utfordret.

Vi avslutter seminaret med å ta et blikk på hvorfor jernbane er viktig i et lands sikkerhetsperspektiv.

Vi gleder oss til en spennende og innholdsrik ettermiddag der vi håper å få svar på disse og mange andre spørsmål. 

Tid: 22. mars, kl. 12:00 til 16:00.
Sted: Munch museet, Edvard Munchs plass 1, Oslo

Registreringen åpner kl. 12 i lobbyen og seminaret starter kl. 12:30. Det blir servert enkel lunsj fra kl. 12.

PÅMELDING

PROGRAM

Innledning og velkommen
Grethe Bergly, CEO, Multiconsult

Kriterier og krav for at utbygging i knutepunkter langs banestrekningene våre skal bidra til klimavennlige, attraktive og levende byer og byregioner
Aud Tennøy, Forskningsleder Byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt

Hvorfor måtte Hamar stasjon ligge akkurat der den ligger i dag?
Lars Eide, Prosjektsjef, Bane NOR

Hva skjer med en liten by når man etablerer en stasjon | Follobanen?
Hanne Opdan, Ordfører i Nordre Follo kommune

Case: Trondheim sentrum – frigjøring av sentrumsarealer 
Ingunn Skaufel, Prosjektsjef, Bane NOR og Kaj Halvorsen, Seniorrådgiver, Multiconsult

Knutepunkt med et bærekraftig blikk
Jon-Erik Lunøe, Administrerende direktør, Bane NOR Eiendom

Knutepunkter med gode kollektivforbindelser skaper store verdier
Daniel Siraj, CEO, OBOS

Jernbane i krisenes tid: Banens viktighet i et sikkerhetsperspektiv
Magnus Håkenstad, Forsker, Institutt for forsvarsstudier