Ekskursjon til Bull Arm utenfor St. John’s for å se på byggingen av Hebron | Foto: Nils Smeland

Must Konstruksjon 2012

Stine Maria F. Jensen | Fagområde: Kontruksjonsteknikk | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Stine hørte om Multiconsult gjennom bekjente og medstudenter. I tillegg hadde Multiconsult gjort et godt inntrykk på henne gjennom bedriftspresentasjoner og andre arrangementer på NTNU. På bakgrunn av dette bestemte hun seg for å søke sommerjobb hos Multiconsult sommeren 2012.

Sommerjobb 2012

Sommerjobben gikk ut på å gjennomføre to prosjekter i samarbeid med de andre sommerstudentene på avdelingen; én betongoppgave og én ståloppgave. Arbeidsoppgavene var analyse og dimensjonering av konstruksjonene, og arbeidet skulle sammenfattes i en rapport og en presentasjon.

– Dette var oppgaver som var veldig relevant for min studieretning (konstruksjonsteknikk). Det var gøy og motiverende å få brukt ting jeg har lært på skolen i praksis. Vi studentene fikk stor frihet og hadde selv ansvar for disponering og gjennomføring av oppgavene, men hadde gode veiledere som gjerne svarte på spørsmål, sier Stina.

Veien videre

– Jeg var veldig fornøyd med sommerjobben i 2012, da det var både utfordrende og lærerikt, samtidig som jeg fikk bidra med mine kunnskaper. Jeg synes dette virker som en bra arbeidsplass, med dyktige og hyggelige kolleger og et godt miljø. Derfor takket jeg ja til sommerjobb også i 2013 – i tillegg til at jeg skal begynne å jobbe fast fra januar 2014.

 

Erfaringer fra sommerjobb5