Must Konstruksjon 2015

Lars Mikkel Reiersen | Fagområde: Hydrodynamikk | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Lars Mikkels første møte med Multiconsult var gjennom en bedriftspresentasjon på Marin Teknikk på NTNU. Her fikk han et innblikk i Multiconsults fagområder, arktiske problemstillinger og om sommerprogrammene til Must. Dette fikk Lars Mikkel til å søke på sommerprogrammet Must Arktisk sommeren 2014. Etter en utrolig utfordrende, spennende og innholdsrik sommerjobb i 2014, returnerte Lars Mikkel til Multiconsult sommeren 2015, denne gangen som en del av sommerprogrammet Must Konstruksjon.

– Etter en utrolig spennende sommerjobb i 2014, med relevante arbeidsoppgaver og tett oppfølging av fagfolk, var valget lett før jeg skulle søke sommerjobb i 2015. Jeg var så heldig å få komme tilbake og fortsette på samme prosjekt som i 2014.

Sommerjobb 2015

Gjennom sommeren fikk Lars Mikkel jobbe med arbeidsoppgaver rettet mot flytebru til ferjefri E39. Arbeidsoppgavene var relatert til konseptanalyser for pontongene på flytebruen. Lars Mikkel fikk bidra med å analysere forskjellige geometrier med hensyn til minimering av bølgelaster. Arbeidet besto av design av pontongkonsepter, dimensjonering med hensyn på dynamiske og statiske laster og optimalisering av geometrien. Resultatet ble presentert for de fast ansatte og dokumentert i en rapport.

– Jeg fikk ta del i et forsknings- og utviklingsprosjekt som gav meg innsikt i hvordan man jobber i startfasen av nye konsepter. Jeg fikk bruk for det jeg lærer på universitetet noe som var ekstra motiverende. Arbeidet besto til dels mye av selvstendig arbeid, samtidig som terskelen for å spørre de fast ansatte var veldig lav.

Veien Videre

– Somrene i Multiconsult har vært veldig morsomme og lærerike. Jeg har fått tatt del i reelle prosjekter og blitt gitt mye ansvar. Dette har skjedd med god oppfølging og fine diskusjoner med veileder. Læringsutbyttet har vært stort, og det var motiverende å anvende kunnskap i praksis. Arbeidsmiljøet både mellom sommerstudenter og de fast ansatte var meget bra, noe som gjorde at jeg koste meg på jobb. Alt i alt har jeg hatt to utrolig bra somre, og jeg unner alle å få oppleve en slik arbeidsplass.

Erfaringer fra sommerjobb Lars Mikkel Reiersen