Must Konstruksjon 2014

Ansten Tøsti | Fagområde: Konstruksjonsteknikk | Kontor: Oslo

MØTE MED MULTICONSULT

Ansten hørte om Multiconsult for mange år siden, men fikk ikke øynene opp for mulighetene før han begynte skolegangen på NTNU. Gjennom bedriftspresentasjoner og medstudenter fikk han høre mer om hva Multiconsult driver med og om sommerprogrammene til Must. Det var da han bestemte seg for å søke Must Konstruksjon.

– Da jeg søkte sommerjobb ville jeg finne ut hvordan det var å jobbe som konsulent, og om dette var noe for meg. Jeg ville også ha gode utfordringer og oppfølging, og da jeg hørte om Must Konstruksjon så jeg på det som en god mulighet.

SOMMERJOBB 2014

Gjennom sommeren fikk Ansten jobbe med prosjektering av et høyhus som skal bygges i Oslo. Prosjektet var fortsatt i startfasen og han fikk dermed jobbe med global analyse av et over 80 meter høyt bygg. Arbeidsoppgavene besto i analyse og dimensjonering av hovedbæresystemet, og alle beregninger måtte dokumenteres og sammenstilles til en rapport.

– Vi fikk jobbe med et bredt spekter av oppgaver, noe som gjør at man kan se helheten i et byggeprosjekt. De fleste av disse oppgavene var meget relevante for konstruksjonsteknikkstudiet noe som gir motivasjon for både videre jobb og utdanning. Vi fikk disponere tiden selv og hadde stor frihet med tanke på hvordan vi fordelte oppgavene mellom oss studentene. Dette gjorde at vi fikk fordype oss i de oppgavene som interesserte oss mest.

VEIEN VIDERE

– Det har vært veldig motiverende å jobbe i Multiconsult, og jeg har fått jobbe med relevante og meget interessante oppgaver. Det har vært utfordrende oppgaver, men med god oppfølging fra veileder endte det som en svært lærerik sommer. Arbeidsmiljøet er meget bra og det er lett å føle seg som en del av gjengen. En ting jeg satte spesielt pris på var at alle tar seg tid til å hjelpe de nye, også på tvers av seksjonene. Jeg synes dette virker som en bra arbeidsplass, med dyktige og hyggelige kolleger og et meget godt miljø.

Erfaringer fra sommerjobb Ansten Tøsti 2014