Foto: Bo Mathisen

Samfunnsansvar

Multiconsult er bevisst sitt samfunnsansvar. Vi lever av tillit og har gjennom mer enn 100 år bygget et omdømme basert på ansvar, skikkelighet og ordentlighet i alt vi gjør. Kunder skal være sikre på de får gode råd, også innen aspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og hederlig forretningsatferd - og våre medarbeidere skal få den opplæringen og den støtten de trenger for å videreføre samfunnsansvaret Multiconsult tar.

Multiconsult arbeider målbevisst med samfunnsansvar overfor både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere på en lang rekke områder. Arbeidet skjer i henhold til ISO 26000.