Er med på utbygging av Ås videregående skole

J.I. Bygg AS har fått oppdraget med riving og oppføring av et nytt skolebygg på Ås videregående skole, og Multiconsult er med som rådgiver.…

11-12-2019

Ny markedssjef i Multiconsult

Rolf Maurseth er fra 1. desember 2019 ny markedssjef i forretningsområdet Bygg & Eiendom i Multiconsult-gruppen. Han vil kombinere denne rollen med dagens rolle…

06-12-2019

I gang med planene for ny fjordby

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan øke befolkningen i Lier kommune vesentlig, samtidig som strandlinjen åpnes opp. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn,…

04-12-2019

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

For kort tid siden åpnet den nye veistrekningen rv. 110 Simo-Ørebekk inn mot Fredrikstad. Multiconsult har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen.

28-11-2019

Naturbasert flomsikring i Jorekstad

Arbeidet med å sikre Jorekstad i Lillehammer kommune mot flom er i gang. Et forskningsprosjekt ser nå på naturbaserte løsninger for å redusere naturfare.…

25-11-2019