1/2

Wolfgang Kampel

2/2

Wolfgang tok Ph.d på energieffektivitet i svømmeanlegg | Foto: Hundved-Clemets Photography

Wolfgang Kampel

Varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter er noen av de viktigste grunnene til at Wolfgang Kampel trives i Multiconsult.

Utdanning: Ph.d fra NTNU med tittel «Energy Efficiency in Swimming Facilities», eller energieffektivitet i svømmeanlegg. Funnene fra dette arbeidet er også brukt i nye anlegg og for anlegg som har blitt rehabilitert.

Hvorfor valgte du å jobbe i Multiconsult?

Jeg oppfattet Multiconsult som et stort og solid selskap med mange utviklingsmuligheter. Fra bekjente som allerede jobbet der fikk jeg bekreftet at bedriften satser på utvikling av sine ansatte, noe som var et av de viktigste punktene for mitt valg.

Hvilke prosjekter og oppdrag har du jobbet med?

Prosjektene jeg har fått jobbe i enn så lenge har variert mye. Spekteret spenner fra tidligfase til detaljprosjekt og også i en klagesak etter ferdigstilling. Det er stor variasjon i ambisjonsnivået til kundene våre. Noen ønsker å tilfredsstille forskriftskrav med minst mulig margin mens andre har høye ambisjoner og pusher grensene hele veien. I tillegg er det ganske stor variasjon på bygningstype, det er mye forskjellig som store boligfelt, eneboliger, næringsbygg, skoler, idrettsanlegg og av og til dukker det opp noen perler som for eksempel Nidarosdomen.

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og har du hatt?

Jeg har fått muligheten til å samle erfaring og kunnskap med simulering av termisk inneklima, daglys, rådgivning innen solkraft/-varme og har deltatt i flere konseptutredninger. I tillegg har jeg hatt muligheten til å prøve rollen som prosjekteringsgruppeleder i et flerfaglig oppdrag der Multiconsult hadde alle fag.

Hva er de viktigste erfaringene du har tatt med deg gjennom karrieren?

Man er sin egen lykkes smed! Grip sjanser, ta utfordringer og ikke være redd for å spørre om hjelp.

Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet med?

Et oppdrag for Kultur- og idrettsbygg i Oslo der oppgaven var tidligfaserådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for et midlertidig svømmeanlegg som skal kunne flyttes.

 

Les også: Møt Rossana Porcu  og mer om karriere i Multiconsult.