1/2

Rossana Porcu

2/2

Tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland er ett av prosjektene Rosanna Porcu har jobbet med | Foto: Bane NOR

Rossana Porcu

Rossana Porcu mener det beste med jobben er å se at de ferdige prosjektene tas i bruk og blir godt mottatt av brukerne.

Utdannelse: Sivilingeniør bygg og anlegg, mastergradsoppgave i rehabilitering av historiske bygninger. Videreutdannelse i tverrfaglig kompetanse med fokus på geoteknikk i gamle byer (Italia).

Hvorfor valgte du å jobbe i Multiconsult?

Jeg jobbet i Hjellnes Consult som ble kjøpt opp av Multiconsult i 2018. Når det er sagt har jeg alltid ansett Multiconsult som et robust firma som jobbet med spennende oppgaver og med mange utviklingsmuligheter. Det viste seg var rett inntrykk når jeg begynte her.

Hvilke prosjekter og oppdrag har du jobbet med?

Stort sett har jeg jobbet som oppdragsleder for ulike prosjekter i Oslo for kunder som Bymiljøetaten, Statens vegvesen og BaneNOR. Noen av prosjektene omfatter Åsland tilbakeføringsanlegg, sykkelprosjekter i Oslo og Bærum, reguleringsplan for vei, i prosjektadministrasjon for utvidelse av Gardermoen flyplassen og med ulike bygninger ved Universitetet i Oslo.

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og har du hatt?

Gjennom jobben har jeg deltagelse på ulike kurs innen prosjekt- og oppdragsledelse, men også som nestleder for kompetansenettverk Prosjektstyring og Prosjekteringsledelse.

Hva er de viktigste erfaringene du har tatt med deg gjennom karrieren?

Det er interessant å delta i prosjekteringsprosessen på tvers av fag og felt. Det er spennende å se hvordan kollegaer, kunder og entreprenører arbeider og tenker, da dette gir en helhetlig oversikt over det vi driver med og hvorfor vi gjør det. Det beste til slutt er å se prosjektet stå ferdig bygd og flott å bruke for folk. Det er fint å få ting til å skje, noe som oppsummerer prosjektlederen sin jobb.

Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet med?

Det er sikkert det å være prosjektleder for Follbaneprosjektet – Åsland tilbakeføring. Det er et stort prosjekt, fint mål med å gjenopprette naturen, og utføres for en kunde som har høye krav og ambisjoner.