1/2

Anleggsområdet på Åsland | Foto: Bane NOR

2/2

I skogen mellom Klemetsrud og kommunegrensen ligger Follobanens deponi med steinmasser | Foto: Bane NOR

Prosjekterer tilbakeføringen av anleggsområde på Åsland

Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde. Det aktuelle arealet har vært brukt til industri- og anleggsområde i forbindelse med utbygging av Follobanen.

20. august 2020
Cato A. Mørk

– Dette er et stort og spennende prosjekt og vi ser frem til å være med på å tilbakeføre Åsland til et grøntområde. Det som er litt spesielt i dette prosjekter er at nettopp et tidligere industriområde blir forvandlet til grøntarealer, sier Rossana Porcu, oppdragsleder for Multiconsult.

Tilbakeføring og gjenbruk

På Åsland er Follobaneprosjektets største riggområde, og består i dag av kontor- og servicebygg, betongelementfabrikk, system for massehåndtering og anlegg. Her har det vært adkomst for arbeidet knyttet til boring av til sammen 37 km med tunnel, fordelt på to separate løp. Dette ble gjort ved hjelp av fire tunnelboremaskiner, som hver boret ca 9 km tunnelløp mellom Oslo og Ski.

Etter boringen har fortsatt Follobaneprosjektet anleggsområde på Åsland, men trenger langt mindre areal. Her er det nå rigg- og adkomst for installasjon av alt jernbaneteknisk materiell som må installeres for at de to løpene i Nordens hittil lengste jernbanetunnel skal åpnes for trafikk mellom Oslo og Ski ved utgangen av 2022.

Massene som er tatt ut i forbindelse med tunnelboringen er brukt til å fylle opp og forme det omkringliggende kuperte terrenget, slik at dette i første omgang kan benyttes som et natur- og rekreasjonsområde. Samtidig skal det på et senere tidspunkt kunne brukes som byggegrunn for fremtidig boligutbygging i denne delen av Oslo kommune. Dette er gjenbruk av kortreist stein, noe som har gitt store besparelser i transport og Co2-utslipp.

Bane NOR har nå valgt Multiconsult til å prosjektere tilbakeføring av området på Åsland til et rekreasjons- og friområde. I dette inngår prosjektering av kjørevei og turstier, blant annet to bekkeløp som skal åpnes opp gjennom terrenget, fordrøyingstiltak som skal sikre en langsiktig og holdbar håndtering av overflatevann, og reetablering av vegetasjon. Multiconsult skal også bistå Bane NOR i anskaffelsesprosessen og byggesaksprosessen underveis, samt følge selve byggearbeidene med detaljprosjektering.

– Bane NOR er opptatt av gjenbruk av tunnelsteinen fra Follobanen, og vi har hatt en gunstig løsning på Åsland, også med tanke på fremtidige bruksområder, sier Follobaneprosjektets tunnelsjef Anne Kathrine Kalager.

– Bane NOR er forpliktet til å tilbakeføre området til rekreasjon og samtidig forberede det for en fremtidig boligutbygging. Det er meningsfylt å «rydde opp etter oss» på denne måten. Dette blir et natur- og rekreasjonsområde inntil Oslo kommune tar endelig beslutning på om, og eventuelt når, området skal bygges ut til en ny bydel for Oslo, sier Kalager, som ser frem til et interessant og godt samarbeid med Multiconsult.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjekteringen av Åsland er et tverrfaglig prosjekt for Multiconsult, men spesielt geoteknikk og landskapsarkitektur vil ha en sentral rolle. I tillegg skal det utarbeides 3D-modeller av det planlagte området. Multiconsult har vært involvert i Follobaneprosjektet i forskjellige roller helt fra oppstart, og er nå gjennom dette prosjektet også involvert i sluttføringen av prosjektet.

Les også: Åsland tilbake til naturen og Sparte 360 000 billass og store CO2-utslipp – Bane NOR.