Olav Årbogen

Olav Årbogen

Olav Årbogen synes det har vært en fantastisk reise og utvikling å være en del av Multiconsult siden 1990-tallet. Han har vært både prosjektleder og linjeleder i løpet av sin lange karriere.

Utdannelse: Siv.ing. (master) bygningsingeniøravdelingen fra NTH og Bedriftsøkonom fra BI

Hva har du jobbet med i karrieren din?

Jeg har hovedsakelig jobbet med geoteknikk, og i miljøgeologiens «barndom» fra ca 1990 jobbet jeg i tillegg også med forurenset grunn og grunnvann.  Fra 1997 har jeg vært leder av Geo-avdelingen i region Midt. Nå er jeg spesialrådgiver for regionledelsen, og jobber hovedsakelig med forretningsmessige forbedringsprosesser.

Hvorfor velger du å jobbe i Multiconsult?

Jeg startet i Noteby i 1986 og kom inn i Multiconsult gjennom oppkjøpet av Noteby i 1990, og har hele tiden trivdes med å jobbe her. Det har vært en fantastisk reise og utvikling å være med på, og har gitt meg mange spennende og utviklende oppdrag og oppgaver.  I tillegg har jeg også fått jobbet med mange fantastisk dyktige og hyggelige kolleger.

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og har du hatt i Multiconsult?

Jeg startet som geotekniker og har jobbet litt som miljøgeolog en periode. Oppdragsledelse ble veien videre, og deretter linjeledelse med seksjons- og avdelingslederansvar.  Jeg har også vært prosjektsansvarlig for et stort antall oppdrag. Etter åtte år fikk jeg mulighet til å ta bedriftsøkonomi-studiet på BI parallelt med at jeg jobbet. Det ga meg en bredere kompetanse og bedre grunnlag for å gjøre en enda bedre jobb, også som leder.

God kommunikasjon kan ikke overvurderes, og det er viktig at vi snakker godt med både kolleger og kunder

Hva er de viktigste erfaringene du har tatt med deg gjennom hele karrieren?

Det å vise medarbeidere tillit og gi frihet under ansvar gjør at de fleste blomstrer og utvikler seg raskt og på en god måte.  Samtidig har jeg erfart at god kommunikasjon kan ikke overvurderes, og det er viktig at vi snakker godt med både kolleger og med kunder. Min erfaring er også at skal du oppnå det du ønsker må du sette klare mål og lage handlingsplaner som understøtter dette.  Og ikke minst har jeg lært at hvis du ønsker endring, må du faktisk gjøre ting annerledes enn tidligere.

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med?

Det er vanskelig å trekke fram bare ett av så mange. Men å få være med å utvikle den nye bydelen Nedre Elvehavn i Trondheim fra verftsområde til et pulserende område med boliger, næringsbygg, kultur- og uteliv var spennende.  Utbyggingen startet i 1996 og gikk over en periode på ca 15 år, og gjorde at vi utviklet oss både innen fundamenteringsløsninger, forurenset grunn og sediment. I tillegg fikk vi god erfaring i å samarbeide med både utbyggere, entreprenører og andre rådgivere, inkludert arkitekter.