Espen Bjørshol

Espen Bjørshol

Stadig nye muligheter for spennende oppgaver og stort ansvar, samt et godt sosialt miljø, har gjort at Espen Bjørshol har jobbet i Multiconsult i hele sin karriere.

Utdanning: Sivilingeniør i Maskinteknikk fra NTNU.

Hva har du jobbet med i karrieren din?

Jeg har jobbet med ledelse og styring av store prosjekteringsoppdrag, i de første årene med prosjektstyring. Etter hvert har jeg vært innom de fleste markedsområdene i Multiconsult, og blant annet jobbet med olje og gass på land og i vann, industrianlegg, forsvarsanlegg og ulike signalbygg. Mange av prosjektene har vært godt kjent også utenfor bransjen, og vært utført med internasjonale prosjektorganisasjoner, som tilfører noen ekstra dimensjoner.

I de senere årene har jeg jobbet mye med sykehus. Parallelt med arbeid i oppdrag har jeg fått ansvar som linjeleder, og har nå ansvaret for kapasitet og kompetanse på ledelse og styring i vår divisjon Store Oppdrag. Jeg har hele tiden forsøkt å holde meg involvert i oppdragsvirksomheten vår, selv om jeg med årene har gått over i litt mer overordnede lederoppgaver og ikke har de samme rollene i oppdrag som i starten.

Hvorfor velger du å jobbe i Multiconsult?

Jeg kom til Multiconsult som nyutdannet i 2002, og er sånn sett fortsatt i min første jobb. Jeg har hatt en spennende reise i selskapet, i takt med at jeg har fått mer erfaring. De gangene jeg har vært klar for endring, har nye muligheter dukket opp. Multiconsult er et sted hvor man kan utvikle seg på mange forskjellige oppgaver, enten det er ingeniørfaglig fordypning på et område, eller en karriere innen ledelse. I sum gir dette et sterkt kompetansemiljø, som det er lærerikt å være en del av, både som erfaren og nyutdannet. I tillegg gjør et godt sosialt miljø på arbeidsplassen og en prosjektbasert virksomhet at det stadig skjer nye ting og sjelden er kjedelig.

Multiconsult er et sted hvor man kan utvikle seg innen mange forskjellige oppgaver, enten det er ingeniørfaglig fordypning på et område eller en karriere innen ledelse.

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og har du hatt i Multiconsult?

I de første årene var oppdragsarenaen den viktigste, gjennom å jobbe med dyktige kollegaer og stadig få utvidet eget ansvarsområde. Etter å ha fått et godt faglig fundament gjennom oppdragsarbeid, har jeg fått tilbud om å delta på ulike lederutviklingsprogrammer som selskapet driver. Ettersom egen kompetanse og erfaring har økt, har jeg også fått mulighet til å lære bort til andre. Det i seg selv er også en utviklingsarena, og man får både nyttig trening og et nytt blikk på egen kunnskap når man skal formidle denne videre.

Hva er de viktigste erfaringene du har tatt med deg gjennom hele karrieren?

Det lønner seg å være litt tålmodig, og gjerne gjøre de samme tingere flere ganger, før man skal stresse videre i karrieren. Det er viktig å kunne ting godt, og ha trygghet på egen kompetanse. Da står man stødigere når det begynner å blåse litt.

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med?

Det er vanskelig å måle de ulike prosjektene opp mot hverandre. Men Shtokman-prosjektet, et gigantisk landanlegg i Nord-vest Russland, kom på et bra tidspunkt i min egen utvikling. Jeg fikk mye ansvar og utfordringer i et kjempestort og krevende prosjekt som involverte samarbeidende firmaer fra både Norge, Russland og Frankrike.  I tillegg til de faglige og kulturelle utfordringene ble det skapt et spesielt sosialt samhold i teamet som varte lenge etter at prosjektet var over.