Orkdal vgs – tradisjonelle trønderske bygg og moderne bygg møtes. (Foto: Håvard Melland)

Tilstandsanalyse og energibruksvurdering

Videregående skoler i Trøndelag

Prosjektet omfatter tilstandsanalyse av videregående skoler i Sør-Trøndelag. Eldste bygg fra 1770-tallet, nyeste fra rundt 2008. Omfatter om lag 200 000 kvadratmeter.

Formålet med arbeidene var å kartlegge tilstanden til byggene for fagene VVS, elektro og bygg for å vurdere behovet og kostnadene for vedlikehold de neste fem årene.

I tillegg ble det gjort vurderinger av hvilke tiltak som bør utføres for å redusere energiforbruk, og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere CO2-utslipp. Her ble det definert hvilke tiltak som måtte iverksettes for å senke byggets energiforbruk og hvilke mål som var realistiske å nå, for eksempel om et bygg kunne oppnå energiforbruk tilsvarende et passivhus/lavenergi/TEK10-bygg, og hva det ville koste å utføre tiltakene.

Det er også gjort vurderinger av UU og dagslys og utarbeidet egne rapporter for legionellarisiko.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan
  • Vurdering av energitiltak
  • UU-rapport
  • Legionella-rapport
  • Vurdering av dagslys