Multiconsult Industri Sydvaranger gruver Bjørnevatn Gruve

1/3

Bjørnevatn Gruve | Foto: Multiconsult

Multiconsult Industri Sydvaranger gruver Transportbånd til lagringssilo

2/3

Transportbånd til lagringssilo | Foto: Multiconsult

3/3

Magnetseparasjon nede på Kirkenes | Foto: Multiconsult

Sydvaranger Gruver

Industrianlegg

I forbindelse med gjenåpning av Bjørnevatn gruver og oppredningsverket i Kirkenes var Multiconsult AS engasjert av Sydvaranger Gruve til flere oppgaver. Oppgavene var tilrettelegging og oppfølging av alt HMS arbeidet, tids- og oppgaveplanlegging, beregning og oppfølging av byggtekniske forandringer, prosjektledelse og oppfølging av alt elektroteknisk og energitekniske arbeid, og tilslutt dokumenteringen av mekanisk ferdigstillelse av alle installasjoner.

Multiconsult AS deltok i arbeidsoppgaver i hele produksjonslinjen, fra grovknuseren og separasjonsverket ved Bjørnevatn, via jernbanen til finknuseriet, møllene, separasjon og tørking, før den ferdige jernmalmkonsentrat blir transportert til silo.

Våre tjenester

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Planlegging
  • Elektrisk forsyning
  • Oppfølging av elektro installatør
  • Byggtekniske endringer og oppfølging
  • Dokumentering av mekanisk ferdigstillelse av alle installasjoner