1/4

Landskapsplan | Ill.: Multiconsult

2/4

Inspirasjon til utforming | Foto: Multiconsult

3/4

Inspirasjon til utforming | Foto: Multiconsult

4/4

Inspirasjon til utforming | Foto: Multiconsult

Øvre Grorud Borettslag

Landskapsplan

Tomten ligger mellom blokkbebyggelse på Kalbakken, Grorud. Prosjektet er en oppgradering og fornyelse av uteområdet for borettslaget og vil bli brukt som mal for andre gårdsrom i borettslaget.

Det er lagt vekt på gode fasiliteter for barn, med varierende lek for ulike alders-grupper og ulike nivåer. I tillegg til lekeplass er det planlagt uteområder for sosialt samvær og mulighet for grilling. Uteplassene er utformet gruppevis slik at flere uavhengig familier/venner kan bruke uteområdene samtidig.

Løsning av oppdraget

Det er tilrettelagt for ulike typer lek; det er områder med apparatlek og naturlek i den eksisterende vegetasjonen. Med den store variasjonen i aktivitetsmulighetene er det tilrettelagt for et uteareal som skaper god trivsel.

Materialene som skal benyttes er gummidekke i ulike farger og mønster, subus i gangveier og innramming av storkantestein. Beplantningen har en urban, moderne og frodig tilnærming med stauder, prydgress og busker.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt