Områderegulering Bjånes | Illustrasjon: Multiconsult

Bjånes Fjordboliger

Masterplan – områdeplan – detaljregulering – prosjektering

Masterplan for etablering av ca. 1500 boenheter med tilhørende sørvisfunksjoner på Bjåneshalvøya i Os kommune.

Områdeplan for etablering av ny hovedsamleveg til første to boligfelt og detaljregulering for de to første byggeområder.

Detaljregulering for de to første boligfelt.

Utarbeiding av anbudsdokumenter for samlevegen og infrastruktur.

Løsning av oppdraget

Fase 1

 • Studie av kommunedelplan, utredninger, kart og prøvemøbleringer
 • Befaring og registrering, møte med grunneiere
 • Tverrfaglige workshops, analyse og skissefase
 • Prinsipporganisering for delområder
 • Utvikling av masterplan for Bjåneshalvøya;
  • Landskapskjennetegn – bevaring/forsterking
  • Kjennetegn for de ulike grendene, hovedorganisering
  • Bygg i landskap
  • Optimalisere samlevegssystem
  • Identifisering av byggetrinn

Fase 2

 • Områderegulering, samleveg 1 og 2 m/ tilgrensende byggeområder
 • Detaljregulering; Moldegaard B7 og T1 – de første boliger i kulturlandskapet. Utvikle skisseforslag for boligområde
 • Detaljregulering; Svingen Borettslag B4 – tett & lav bebyggelse i skogsrydningen. Utvikle skisseforslag for boligområde

Fase 3

 • Anbudsdokumenter, samlegveg og infrastruktur

Våre tjenester

 • Masterplan for etablering av ca. 1500 nye boenheter
 • Områdeplan for hovedtilkomst
 • Detaljregulering for de to første byggetrinn
 • Anbudsdokumenter for hovedtilkomst og infrastruktur