Konsept for stamnetthavn i Kirkenes

Utvikling av havnekonsept som basis for reguleringsplan. Offentlig havn, forsyningsbase, verft, containerterminal og bulkterminal.

03-06-2019

Ren havn Hammerfest

Miljøopprydding og deponering i cellespuntdeponi

08-05-2017

Oljelasting offshore

Terminal for oljelasting offshore i islagte havområder

06-01-2016

Drammen Havn

Belysningsplan

05-01-2016