terminal, oljelasting, offshore, multiconsult

Illustrasjon: Multiconsult

Oljelasting offshore

Terminal for oljelasting offshore i islagte havområder

Multiconsult (Barlindhaug Consult AS) har sammen med Aker Kværner Pusnes, NTNU og ILS i Finland i oppdrag og samarbeid med Statoil utviklet nye lastekonsept for arktiske isforhold.

Prosjektet har gått over to år og er en del av Statoils teknologi-utvikling mot oljeutvinning i Arktiske områder, ”Shipping in Ice” og omhandler bl.a. konsepter for lasting av olje.

Utviklingen har relevans for offshore oljeutvinning i Arktiske områder med is som f.eks Shtokman. Prosjektet er i sluttfasen av mulighetsstudien og har bl.a vært gjennom ismodellforskning ved Hamburgishe Shiffbau Versuchanstalt.