1/4

Landskapsmodellen Langelandskogen – Frekhaug | Ill.: Multiconsult

2/4

Illustrasjonsplan | Ill.: Multiconsult

3/4

Plassering av funksjoner | Ill.: Multiconsult

4/4

Offentlige funksjoner | Ill.: Multiconsult

Langelandskogen

Mulighetsstudie

Frekhaug er administrasjonssenteret i Meland kommune i Hordaland og tettstedet har i dag ca. 7 800 innbyggere. Langelandsskogen er et ubebygd område som grenser til Frekhaug sentrum som i dag er friluftsområde.

Mulighetsstudien viser potensiale for utvikling av Langelandskogen i Meland kommune. Området settes i sammenheng med utvikling av aksen Frekhaug – Langelandskogen – Fossesjøen, og legger til rette for en god videreutvikling av Frekhaug som lokalsenter. Studien gir grunnlag for framtidig områderegulering av Langelandskogen.

Det skal bygges et nytt lite lokalsamfunn med boliger, offentlige tjenester, næring og ny infrastruktur i nært samspill med kommunesenteret i Frekhaug. Friluftsområdet integreres naturlig i grepene som er planlagt.

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet med en analyse av Langelandskogen og forholdet til Frekhaug og omkringliggende områder. Det ble foretatt en vurdering av etablerte funksjoner i nærområdet og avstander fra Langelandskogen til målepunkt på Frekhaug. Det ble tidlig i prosjektet etablert en 3D-modell, og denne ble aktivt brukt som arbeidsverktøy i møter og samhandling.

Det ble gjennomført en tverrfaglig idéverksted/et kreativt arbeidsmøte med involverte fra kommunen. Målet med verkstedet var å samle informasjon, avdekke interessekonflikter og gjennomføre idéutvikling i forhold til ønsket utvikling av Langelandskogen. Vi har i vårt arbeid hatt sterkt fokus å skape en helhet i planene i forhold til videre utvikling av de enkelte planområdene og nær-områdene. I forslag til løsninger og vurderinger har vi tatt i bruk ulike verktøy og illustrasjoner for enkelt, men best mulig å presentere de ulike tema.

Sluttresultatet for arbeidet er en skriftlig rapport med illustrasjoner fra 3D-modellen og plankart passende målestokk.

Våre tjenester

  • Områdeanalyser og utredning
  • Medvirkning (idéverksted)
  • Arbeidsmøter
  • 3D-modell
  • Kart- og illustrasjonsmaterial
  • Mulighetsstudie