1/3

Svalbard globale frøhvelv | Foto: Jaro Hollan

2/3

Svalbard Satellittstasjon - SvalSat

3/3

Eiscat Svalbard Radar | Foto: Tom Grydelund

Strategisk næringsplan

Longyearbyen

Strategisk Næringsplan fra 2014 har vært brukt bredt i Svalbardsammenhenger. Næringsforeninga ønsker at den fortsatt skal være et viktig styringsverktøy i prosessene som kommer med omstilling av Longyearbyen. Det var en grundig planprosess og arbeidet var godt forankret i 2014. Særlig viktig var samarbeidet mellom Næringsforeningen og Lokalstyret, og dette er videreført i oppdatert plan.

Rammebetingelser og tiltak for næringsutvikling er viktige. Noen virksomhetsområder er utfordrende pga. regulatoriske og forvaltningsmessige hindre (typisk naturressursbaserte næringer) og/eller fordi beslutninger hos selskapets eiers tar lang tid (eks. i Store Norske).

En strategisk næringsplan for Svalbard er med på å gi retning for norske ambisjoner, målsettinger og strategier for næringsliv og samfunn på Svalbard.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har i samarbeid med Anupa AS hatt prosjekt og prosessledelse for oppdragering av Strategisk næringsplan for Longyearbyen, drøyt to år etter at den forrige planen var vedtatt.

Spesielt viktig er sammenhengene mellom transport- og samfunnsmessig infrastruktur, næringsliv, forskning og undervisning, og den geografiske posisjon som Svalbard har.

Foreliggende næringsplan, versjon 2.0, er oppdatert med ny kunnskap spesielt på grunn av utviklinga i Store Norske siden 2014, nye utredninger og meldinger som er kommet samt økt interesse for marine satsinger. Handlingsplanen er også ny. Planen er en fremtidsrettet strategi – en felles nærings-strategisk plattform for Longyearbyen.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosessledelse