Industri Finnfjord AS 1390x576

1/3

Turbin og kondensator | Foto: D.H. Brækken, Multiconsult

Industri Finnfjord AS 1390x576

2/3

Sjøpumpestasjon | Foto: D.H. Brækken, Multiconsult

Industri Finnfjord AS

3/3

Kjel | Foto: D.H. Brækken, Multiconsult

Finnfjord AS

Verdens mest energieffektive smelteverk

Finnfjord AS produserer 100.000 tonn ferrosilisium per år i tre ovner ved sitt anlegg i Troms. Produktet brukes i stålproduksjon. Et biprodukt, silikastøv, brukes som tilsats i betong, som erstatning for asbest i bygningsplater, i kosmetikk og i kontaktlinser.

Med den nye utbyggingen vil overskuddsvarme fra ovner og røykgass bli brukt til å koke vann i en dampturbinprosess. Årlig produksjonen av elektrisk energi blir 340 GWh som tilsvarer behovet til ca. 22.000 husstander.

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet i 2009 med bygging av en pumpestasjon for sjøvann til kjøling av kondensatorer i dampturbinprosessen. Oppdraget utviklet seg til å omfatte tekniske installasjoner i turbinbygg, kjelanlegg, matevannsanlegg og ovnshallen, samt utomhusanlegg, akustikk og brannrådgiving. Multiconsult har hatt tett oppfølging på anlegget i forbindelse med ombygging av de tre ovnene.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Oppfølging