Kai Porsgrunn | Foto: Multiconsult

Eramet Norway Porsgrunn

Tilstandsvurdering av 3 kaier

Som en del av Eramets vedlikeholds rutiner ble Multiconsult engasjert på rammeavtale, for å gjennomføre en tilstandsvurdering av 3 kaier ved Eramets smelteverk på Herøya i Porsgrunn.

De tre kaiene som skulle befares var henholdsvis fra 1929, 1937 og 1953, med spuntvegg i bakkant av alle kaiene.

Som en del av befaringen ble det også utført undervannsinspeksjon av spuntvegg og grunnforholdene, med tanke på utvasking fra propellstrøm.

Løsning av oppdraget

Vi har gjennomført visuell inspeksjon fra flåte og uttak av betongprøver for analyse.

Dykker inspeksjon med tykkelses måling av spuntnåler og visuell inspeksjon av grunnforholdene ble gjennomført av innleid firma, under veiledning fra Multiconsult.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport
  • Veiledning av dykkerinspeksjon
  • Analyse av betongprøver