Landbasert akvakultur

Multiconsult har kompetanse innen de aller fleste fagområder som er nødvendige for initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og idriftsatt anlegg. Samt driftsoptimalisering av anlegget, eller deler av anlegget, f.eks. kuldesystemene m.v.

Multiconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning i alle faser av et landbasert akvakulturprosjekt.

Multiconsults solide kompetanse i alle faser av et prosjekt, kombinert med vår industrirådgivningskompetanse, gjør at vi kan tilby én kontakt og et kundegrensesnitt for det aller meste som etterspørres i et prosjekt innen fiskeri og havbruk.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg. Vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene.

Nøkkelreferanser:

 • Bremnes Seashore – Trovåg settefiskanlegg
 • MOWI – Fjæra settefiskanlegg
 • MOWI – Steinsvik settefiskanlegg
 • Grieg Seafood Rogaland – Trosnavåg settefiskanlegg
 • Lerøy/Sjøtroll – Bjørsvik settefiskanlegg
 • Nergård – anlegg for prosessering hvit og pelagisk fisk
 • Lerøy Aurora, Skjervøy – lakseslakteri
 • Arnøylaks, Arnøya – lakseslakteri
 • Grieg Seafood, Alta – lakseslakteri
 • Follalaks Holding, Steigen – lakseslakteri og foredlingsanlegg
 • Scanbio Ingredients, Bjugn – fabrikk for biproduktprosessering

 

For nærmere informasjon eller ønske om kontakt – send en e-post til akva@multiconsult.no