Thor-Inge Thrana, Direktør for Forretningsenhet Sør, håper på flere dyktige medarbeidere i tiden fremover.

Talent innen ledelse og styring?

Våre dyktige prosjekteringsledere og prosjektstyrere i Sør jobber med ledelse og styring av tverrfaglige prosjekter. Disse jobber innen alle av Multiconsults markedsområder.

Solid kompetanse til å lede og styre multifaglige prosjekteringsoppdrag er det som kjennetegner Multiconsult. Trenden er klar – markedet etterspør flere og større prosjekteringsoppdrag. For å være enda bedre i stand til å påta oss den økende oppdragsmengden, og stadig mer komplekse prosjekter, er vi på jakt etter flere dyktige medarbeidere til våre kontorer i Sør

Multiconsult har i Sør kontorer i Kristiansand, Sandnes, Egersund og Grimstad. Her er vi rundt 190 engasjerte og dyktige medarbeidere, med et bredt faglig spekter.

Vi ønsker nå å styrke prosjekteringsledelse som fag i regionen, og skape et attraktivt fagmiljø for nye og eksisterende ressurser som vil satse på dette. God kompetanse og kapasitet innen prosjekteringsledelse blir stadig viktigere, og en forutsetning for Multiconsult for å være attraktiv samarbeidspartner i de mest spennende oppdragene i markedet. Vi søker derfor etter enda flere medarbeidere som ønsker å jobbe med prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Vil du være med? Se våre spennende stillinger nedenfor.

Søk nå:

Prosjekteringsledelse og Oppdragsledelse (fire stillinger)

Prosjektstyring – Økonomi og Plan (tre stillinger)

Ryddeaksjon i Sør-vest

I løpet av to søndager ryddet Multiconsult sitt kontor i Sør-vest over ett tonn med søppel…

30-06-2017

Klynge for tunnelsikkerhet

Innovasjon Norge gir støtte til en klynge for tunnelsikkerhet, hvor Multiconsult er bidragsyter både i søknaden…

24-06-2016

Nominert til Årets Bygg og Årets Anlegg 2015

Multiconsult har vært med på hele seks av åtte prosjekter som nå er nominert til Årets…

19-02-2016

Kollektivutfordringen på Jæren

Multiconsult og Analyse & Strategi åpnet for diskusjon rund hvordan man skal lykkes med å ta…

29-04-2015

Vi ønsker nå å styrke prosjekteringsledelse som fag i regionen, og skape et attraktivt fagmiljø for nye og eksisterende ressurser som vil satse på dette. God kompetanse og kapasitet innen prosjekteringsledelse blir stadig viktigere, og en forutsetning for Multiconsult for å være attraktiv samarbeidspartner i de mest spennende oppdragene i markedet. Vi søker derfor etter enda flere medarbeidere som ønsker å jobbe med prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Vil du være med? Se våre spennende stillinger nedenfor.