Det kongelige slott

Bygningsforvaltning

I Norge er det registrert rundt fire millioner bygninger med en samlet verdi på over 300 milliarder kroner. Hvert år øker boligmassen med ca 1 %. Det vil si at vi har rundt tre millioner bygninger som er over 20 år gamle. Dette er bygninger der forvaltning, vedlikehold og mulighet for ombygging får stadig større betydning for bygningenes økonomiske planlegging og levetid.

Målet til Bygningsforvaltning er å bidra aktivt til at bygningsmassen i Norge forvaltes fornuftig og hensiktsmessig, samtidig som vi bidrar til funksjonelle og bygg for brukerne.

Hvem er vi?

Multiconsult har Norges ledende fagmiljø innen Bygningsforvaltning, både i antall og kompetanse. Over 80 medarbeidere fordelt over det ganske land utgjør Norges største spesialrådgivermiljø innen eksisterende byggverk og konstruksjoner. Vi har rådgiverkompetanse innenfor skadeutbedring, vedlikehold, renovering, restaurering, ombygging og påbygging av byggeprosjekter. Vi har også spesialkompetanse på forvaltning og renoveringer av verneverdige, fredede og andre kulturhistoriske bygninger.

Vi arbeider i alle prosjektfaser, fra idé- til utførelse, og med alle typer prosjekter fra små skadevurderinger og renoveringer til utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tilstandsanalyserav bygningsporteføljer og flerfaglig prosjektering av komplekse ombygningsprosjekter.

I tett samarbeid med kunden gjennomfører vi undersøkelser og etablerer individuelle løsninger tilpasset kundens ønsker og behov.

Hva gjør vi?

 Kort oppsummert arbeider vi med alle typer byggrelaterte prosjekter. Nedenfor følger et lite utdrag fra enkelte av våre tjenester:

 • Skadevurdering
 • Teknisk Due Diligence (kjøp/salg)
 • Kontroll av leietakers vedlikeholdsplikt
 • Teknisk tilstandsanalyse på ulike nivåer iht. NS 3424
 • Vedlikeholds- og forvaltningsplaner
 • Betongrehabilitering
 • Ombygging, påbygging, utbygging og oppgradering
 • Mulighetsstudie
 • Prosjektering, kostnadskalkulering, tilbudsgrunnlag anbudsevaluering og oppfølging
 • Kommunikasjon med antikvariske myndigheter ved prosjekter som berører fredede eller verneverdige bygninger
 • Tvistesak
 • Strategiske bygningsanalyser/ porteføljevurderinger (MultiMap)
 • FDVU-rådgivning i byggeprosjekter