Betongteknologi

Bygningsforvaltning utfører alt av undersøkelser knyttet til skademekanismer, nedbrytning, rehabilitering og levetidsbetraktninger for betongkonstruksjoner.

Multiconsults egne betonglaboratorier benyttes til analyser av betongkvaliteter og skadeårsaker. Resultater og anbefalinger presenteres i form av rapporter eller tekniske beskrivelser/tilbudsgrunnlag for gjennomføring av betongrehabilitering og elektrokjemisk reparasjon.

Multiconsult tar oppdrag med alt fra mindre betongkonstruksjoner, parkeringshus, balkonger og bygninger til store betongkonstruksjoner som dam-, kai- og brukonstruksjoner.