Skadevurderinger

Liten tue kan velte stort lass. Mindre skader som utvikler seg over tid, kan få store bygningstekniske- og økonomiske konsekvenser, om man ikke avdekker og utbedrer årsaken tidsnok.

Skader kan være riss i konstruksjoner på grunn av setninger, avskallinger av betong eller gesimser grunnet korrosjon, puss- og malingsavskalling grunnet fuktbelastning eller feil overflatebehandling, fuktskader grunnet gamle eller punkterte membraner.

Multiconsult tar alle typer skadeoppdrag der vi gjør bygningstekniske vurderinger av årsaker, skadeomfang, anbefalte tiltak og utbedringskostnader.