Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner

Multiconsult utfører alle former for tilstandsanalyser og Teknisk Due Diligence (TDD) av bygninger og konstruksjoner.

Dette kan være på overordnet eller detaljnivå. Tilstandsanalyser danner et viktig beslutningsgrunnlag for en fornuftig forvaltning av bygningsmassen og etablering av vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsplaner gir økonomisk oversikt og langsiktig planlegging av vedlikeholdsbehovene til en bygning eller en hel bygningsportefølje.

Multiconsult tar oppdrag med alt fra enkeltkonstruksjoner og mindre bygninger til større borettslag, komplekse kontorbygninger og hele bygningsporteføljer.