Det kongelige slott | Jojo86, lisensiert under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Verneverdige, fredede og kulturhistoriske bygninger

Multiconsult har lang tradisjon og svært høy kompetanse innenfor arbeid med kulturhistoriske, vernede og fredede bygninger.

Dette er spesialområder der man behøver inngående kunnskap om dagens og datidens bygningsregler, datidens materialer, materialegenskaper og tidligere byggeskikk. Det er også viktig å ha kunnskap om nyere materialer, bygningsfysiske løsninger og dagens krav til energi og bygningskomfort. Dette kombineres med god kjennskap til historikk, kulturhistorie og konservatortjenester. Ved restaurering og renovering av gamle bygninger er man avhengig av å bruke riktige og kompatible bygningsmaterialer, for ikke å ødelegge konstruksjonen.

Multiconsult vektlegger god dialog med vernemyndigheter, for å finne de beste muligheter og løsninger for en praktisk bruker og for bygget som helhet. Multiconsult har bistått med renovering av noens av Norges mest kjente kulturhistoriske bygninger som Det Kongelige Slott, Eidsvollsbygningen, Kongsgården og mange av kirkene i landet.

Multiconsult tar alt fra mindre oppdrag til større renoveringer og restaureringer av hele bygninger og bygningskonstruksjoner.