1/5

Tre av våre geologer på tunnelinspeksjon

2/5

Myrvoll stasjon

3/5

Tunnelinspeksjon

4/5

Overvannshåndtering - Grorud park

5/5

Overvannshåndtering - Hølaløkka

Vil du styrke Geo, Vann & Miljø?

Multiconsult er ledende innen Geo, Vann & Miljø i det norske markedet. Økt etterspørsel fra kunder medfører at vi er i kraftig vekst og nå skal ansette minst 50 dyktige medarbeidere. Vil du bli med å styrke laget?

Geo, Vann & Miljø leverer tjenester inn mot alle Multiconsults forretningsområder; Bygg & Eiendom, Samferdsel, Vann & Miljø, By & Samfunn, Fornybar Energi, Industri og Olje & Gass. Vi jobber integrert med andre fag i Multiconsult, men også alene ut mot markedet og i egne prosjekter.

Etterspørselen etter våre tjenestene vokser i takt med samfunnets fokus på klima, naturfarer, bærekraft og miljø. Vi skal derfor styrke kapasitet og kompetansen vår ytterligere med minst 50 nye medarbeidere, over 30 bare i Oslo.

Er du en av de som ønsker å ta posisjon og ta del i vår spennende utvikling?

For de fleste av stillingene er fristen nå ute, med unntak av disse:

OSLO

Geoteknikk
Driftskoordinator Grunnundersøkelser

Bergteknikk og Måletjenester
Måletekniker – vibrasjonsmålinger og besiktigelser

TROMSØ

VA-teknikk
VA-rådgiver

Geoteknikk
Erfaren Geotekniker

Flerfaglig samarbeid på Myrvoll stasjon

JM Norge bygger ut 480 leiligheter og 150 rekkehus ved Myrvoll stasjon i Oppegård kommune. Multiconsult…

24-08-2018

Nødhjelp som ekstrajobb

I snart 20 år har Tor Valla sikret vannforsyninger i katastrofeområder over hele verden. Til daglig…

22-08-2018

Forprosjektet for ny vannforsyning i Oslo ferdigstilt

Multiconsult har jobbet med forprosjekt og reguleringsplan siden sommeren 2017. COWI har vært underkonsulent på prosess…

17-08-2018

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Siv Kristin Mellgren er svært opptatt av faglig og personlig utvikling, både for seg selv og…

10-08-2018

Prioriterer sikkerhet

Metallco Aluminium på Eina i Oppland opplevde en tragisk eksplosjon i fjor. Multiconsult har lagt ned…

10-08-2018

Forretningsenhet Geo, Vann & Miljø i Oslo er selskapets største samlede enhet for tjenesteområdene Geofag, VA og Miljøfag og består av over 200 medarbeidere. Enheten har også ansvar for HMS- og risikostyring samt Materialteknologi.

Vi tror på ideen om at et samlet og sterkt spisskompetansemiljø skaper den beste utvikling for våre medarbeidere og det beste resultatet for våre kunder. Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

Geofag

Multiconsult har Norges største fagmiljø innen geoteknikk og ingeniørgeologi, og avdeling Geo i Oslo er med sine 90 medarbeidere er det største miljøet i Multiconsult. Avdelingen består totalt av 7 seksjoner og dekker også grunnundersøkelser, geoteknisk laboratorium og måletjenester (bygningsbesiktigelse og rystelsesmålere blant annet).

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Geoteknikk. Erfarne geotekniker innen samferdsel, bygg og eiendom, industri, olje og gass, og gjerne personer med anleggserfaring
 • Grunnundersøkelser og geoteknisk laboratorievirksomhet
 • Bergteknikk. Erfarne ingeniørgeologer som har anleggserfaring og som kan sprengningsteknikk
 • Hydrogeologi. Erfarne hydrogeologer spesielt innen samferdsel og energioppdrag
 • Måletjenester. Erfaren elektrotekniker for vedlikehold og utvikling av måleutstyr

VA-teknikk

Multiconsult er blant Norges største rådgivere innen VA, og avdeling VA i Oslo er med sine 50 medarbeidere det største miljøet i Multiconsult. Avdelingen består av 5 seksjoner med tydelig orientering mot ulike forretningsområder. Størst er vårt miljø innen kommunalteknikk, og vi dekker videre prosess, samferdsel og klimatilpasning.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • VA teknikk. Erfarne VA ingeniør til å jobbe med marked og salg
 • VA teknikk. Erfarne VA ingeniører innen prosess og maskin samt generell VA-teknikk kompetanse. Gjerne personer med anleggserfaring
 • VA teknikk. Erfaren faglig leder

Miljøfag

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen miljørådgivning, og avdeling Miljø i Oslo med sine 40 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fire seksjoner; miljøledelse bygg, miljøledelse anlegg, miljøgeologi samt avfall som leverer rådgivning og prosjektering.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Miljøledelse. Erfaren miljørådgiver med LCA-kompetanse
 • Miljøledelse. Erfaren miljørådgiver som er godkjent BREEAM-AP
 • Erfaren miljørådgiver med avfallskompetanse.
 • Miljøkartlegging. Miljøkartlegger for kartlegging av bygg og konstruksjoner

HMS- og risikostyring

Multiconsult har mange medarbeidere med bakgrunn innen HMS- og risikostyring. I Oslo er vi et miljø på 12 personer som i tillegg til å levere fagkompetanse inn i flerfaglige oppdrag også leverer spissfaglig rådgivning og prosjektering til egen kundeportefølje.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Risikostyring/RAMS. Erfaren medarbeider til disiplin- og oppdragsledelse

Materialteknologi

Fagområdet materialteknologi har en lang historie i Multiconsult og nå har vi samlet et miljø på 10 personer med spisskompetanse innen betong (fersk og herdet), stål og mur.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Materialteknolog. Erfaren medarbeider innen fersk betong til disiplin- og oppdragsledelse