VVS, energi, klima- og kuldeteknikk

VVS-miljøet i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har lang erfaring i planlegging av store og små prosjekter i Norge og internasjonalt. Flere medarbeidere har mer enn 30 års erfaring innenfor rådgivning og prosjektering.

VVS Energi- og klimateknikk består av en god blanding av yngre og eldre medarbeidere med solid og variert bakgrunn innenfor alle relevante områder i fagfeltet. Med rundt 200 rådgivere innen fagfeltet, utgjør Multiconsult en betydelig ressurs innen det tekniske rådgivningsmiljøet i Norge. Multiconsult har VVS-miljøer i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Trondheim, Narvik og Tromsø.

Vi arbeider kontinuerlig med spennende oppdrag innenfor en rekke områder av svært forskjellige karakter. Av spesialområder nevnes selskapets kompetanse innenfor kuldeteknikk, varmepumpeteknikk, fjernvarme, brannslokningseanlegg og inneklimarådgivning. Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser av et prosjekt – fra tidligfaserådgivning til detaljprosjektering, oppfølging i byggefase og idriftsettelse / overtakelse. Vi jobber med både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.

Multiconsult har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

TJENESTER

Multiconsult arbeider innen forretningsområdene Bygg og eiendom, Industri, Olje og Gass, og tjenestene omfatter i hovedsak følgende områder:

• Varmeanlegg
• Ventilasjonsanlegg
• Kulde- og varmepumpeanlegg
• Sanitæranlegg
• Sprinkleranlegg og øvrige slokkeanlegg
• Vakuumanlegg, avfallsanlegg og søppelsuganlegg
• Gass- og trykkluftsanlegg
• Medisinske gassanlegg
• Vannbehandlingsanlegg
• Prosessanlegg
• Inneklimamåling og -rådgivning
• Fjernvarme og fjernkjøling
• BIM
• Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
• Tilstandskontroll av VVS-tekniske anlegg
• Byggherreombud
• Teknisk byggeledelse