Smørås skole | Foto: Multiconsult

Smørås skole | Foto: Multiconsult

Smørås skole

Fasaderehabilitering

Skifte av ytterkledning med tilleggsisolering, vinduer og dører, og maling av yttervegger. Tekking av tak samt etterisolering. Diverse andre arbeider i tilknytning til fasade som stedvis utskifting av takrenner og nedløp, og drenering langs grunnmur og kummer på skoleplass.

Prosjektet ble gjennomført som generalentreprise.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av prosjektet i tett samarbeid med brukere, byggherre, prosjekterende og byggeledelse. Kontrahering av entreprenør. Oppfølging i utførelsesfasen – byggeledelse.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjektere
  • Innstilling ved anbud
  • Kontrahere
  • Byggeledelse