1/3

Apparatanlegg, Vågomo transformatorstasjon | Foto: Multiconsult

2/3

Transformator, Namsos transformatorstasjon | Foto: Multiconsult

3/3

Reaktorområde, Tegneby transformatorstasjon | Foto: Multiconsult

Økt transformeringskapasitet Østlandet

Syv transformatorstasjoner

Multiconsult har prosjekteringsansvar for syv transformatorstasjoner i prosjektet Økt Transformeringskapasitet Østlandet (ØTØ) med Statnett som kunde. Prosjektet inngår i spenningsoppgraderingen i sentralnettet til 420kV. I oppdraget inngår prosjektering og bygging i ulikt omfang for stasjonene:

 • Follo Transformatorstasjon
 • Tegneby Transformatorstasjon
 • Tveiten Transformatorstasjon
 • Sogn Transformatorstasjon
 • Fåberg Transformatorstasjon
 • Vågomo Transformatorstasjon
 • Namsos Transformatorstasjon

Multiconsult har deltatt med alle fagområder i alle faser, fra skisseprosjekt til igangkjøring.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i prosjektet med ansvar for prosjektering av alle fagområder. Forprosjekt ble utført i tverrfaglig prosjekteringsgruppe med resultat i forespørselsdokumenter. Den elektromekaniske entreprisen ble utarbeidet til en totalentreprise, mens entreprisen for bygg og anlegg ble utført som en hovedentreprise.

Multiconsult hadde videre ansvar for detaljprosjektering av bygg og anlegg samt jordingsanlegg.

Transformatorstasjonene ble utført i komplett 3D-prosjektering for alle involverte fag.

Våre tjenester

 • Kontrollhus
 • Andre tekniske rom
 • UPS
 • Servisearealer
 • Transformatorsjakter
 • Kulvert
 • Stasjonstransformator
 • Nødaggregat
 • Apparatanlegg
 • Kondensatorbatterier
 • Signalkabler
 • Kraftkabler
 • Veier og plasser
 • Vann og avløp
 • Garasje og lagerbygg
 • Midlertidige konstruksjoner
 • Innstrekkstativ
 • Ombygging i kontrollrom
 • Spolecelle
 • Tavlerom
 • Føringsveier