Utvendig anlegg – Modell og virkelighet | Modell: Multiconsult

Utvendig anlegg – Modell og virkelighet | Modell: Multiconsult

Ofoten – Balsfjord

Tranformatorstasjoner på strekningen Ofoten - Balsfjord

Prosjektering av byggkontrakten på strekningen Ofoten – Balsfjord. Oppdraget omfatter prosjektering av kontrollhus, fundamenter for høyspentapparater, transformatorsjakter, føringsveier i kanaler og kulverter, annen teknisk infrastruktur i bakken, vei, gjerder og landskapstilpasning for Ofoten-, Bardufoss-, Kvandal- og Balsfjordtransformatorstasjon.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfatter detaljprosjektering av kontrollhus, fundamenter for høyspentapparater, transformatorsjakter, føringsveier i kanaler og kulverter, annen teknisk infrastruktur i bakken, vei, gjerder og landskapstilpasning for Ofoten-, Bardufoss- og Balsfjord-transformatorstasjon.

Det ble utarbeidet NS3420 beskrivelse med tilhørende tegninger og fagmodeller. For Ofoten, Bardufoss og Balsfjord, var det også oppfølging av byggearbeider en del av vårt omfang.

For Kvandal Transformatorstasjon ble det laget en NS3420 beskrivelse for grunnarbeider, og infrastruktur i bakken. Det ble laget en kravspesifikasjon for totalentreprise forespørsel for arbeider med kontrollhus og fundamenter.

Våre tjenester

  • NS3420 Beskrivelse
  • G-prog endringslister
  • Tegninger
  • Fagmodeller
  • Geotekniske undersøkelser og rapporter
  • Miljøkartlegging
  • Oppfølging i byggetid
  • Brannrapport
  • Akustisk rapport
  • Kostnadsestimering