Bølgebøye, metocean, johan castberg, multiconsult

Bølgebøye ved Veidnes | Illustration: Multiconsult

Johan Castberg landterminal, Veidnes

Metocean designgrunnlag

I forbindelse med utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet har Multiconsult utført en lokaliseringsstudie som konkluderte med at Veidnes på Magerøya var egnet for ilandføring av olje, etterfulgt av et konseptstudie med design og layout av terminalen.

Som en del av dette arbeidet utførte Multiconsult en kartlegging av det fysiske miljøet på lokaliteten. Lokale målinger av de sentrale miljøparameterne ble sammenholdt med eksisterende datasett samt resultater fra numerisk modellering, for å oppnå en best mulig fastsettelse av designgrunnlaget.

Løsning av oppdraget

Lokale målinger av vind, temperatur, nedbør, havstrøm, havtemperatur og bølger ble utført med instrumentering fra Multiconsults instrumentbeholdning. Målingene ble sammenholdt med eksisterende datasett fra nærliggende stasjoner, og statistiske metoder benyttet for å etablere lange tidsserier som er representative for Veidnes.

Fra disse lange tidsseriene ble det utarbeidet et designgrunnlag for de aktuelle parameterne, samt avledede parametere som vindkjølingseffekt og marin ising. Multiconsult utførte også numerisk modellering av bølger, vind og snødrift.

Våre tjenester

  • Målinger og analyse av oseanografiske og meteorologiske miljøparametere
  • Analyse av eksisterende metocean data
  • Statistisk transformasjon av korte lokale tidsserier, til representative lange tidsserier
  • Numerisk modellering av bølger inn mot terminal (SWAN)
  • Numerisk modellering av bølger i havnebasseng og havneresonans (CGWAVE)
  • Fastsettelse av designgrunnlag