1/4

Hotel Norge by Scandic - fasade | Foto: Francisco Munoz - Hotel Norge by Scandic

2/4

Lobby og restaurant | Foto: Francisco Munoz_Hotel Norge

3/4

Lobby | Foto: Hotel Norge by Scandic

4/4

Lobby og restaurant | Foto: Francisco Munoz_Hotel Norge

Hotel Norge – Totalrehabilitering og utbygging

Etter at Scandic Hotels overtok driften av Hotel Norge i Bergen, er hotellet blitt totalrenovert for nærmere trekvart milliard kroner. Multiconsult har vært totalrådgiver i prosjektet.

Hotellbygget er utvidet fra 28.000 til 30.000 kvadratmeter og antall rom er utvidet fra 357 til 411. Hotel Norge by Scandic er både det største hotellet i Bergen og det største bygget i Bergen sentrum. Byggearbeidene startet 1. september 2016 og hotellet åpnet 29. juni 2018. I forprosjektet jobbet Multiconsult direkte med byggherren Hotel Norge Holding. For detaljprosjekteringen har kontaktpunktet vært totalentreprenøren Constructa.

Hotel Norge åpnet første gang i 1885 og har siden da vært et ikon og et av Bergens mest ærverdige hoteller. For tre år siden startet Multiconsult forprosjektet for totalrenovering og har senere vært rådgiver i alle fag i samspillsentreprise med Constructa.

– Modernisering av et prominent bygg er aldri enkelt. Dette prosjektet har hatt en del utfordringer i forhold til etasjehøyde, bærevegger som må stå, ja, de fysiske begrensningene på bygget. Det er motiverende å jobbe med prosjekter som ikke bare er plankekjøring, men som gir krevende utfordringer, sier oppdragsleder Torstein Bigset Riise.

Nær 60 medarbeidere fra Multiconsult Bergen har hatt befatning med oppdraget. Jevnt over har det vært 25–30 personer knyttet til prosjektet de siste to årene. Disse fordeler seg på fagene akustikk, brann, miljøteknikk, bygningsfysikk og spesialrådgiving, bygg, VVS, elektro, automasjon og sikringsanlegg, samt prosjektstyring. Også lysdesign i Oslo og en teknisk tegner i Stavanger har bidratt i prosjektet.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging i byggetid
  • FDV og driftsfase
  • Byggherreombud