Randaberg, Turveg, reguleringsplan, byggeplan, landskapsbilde, multiconsult

1/2

Fra Tungenesveien, typisk landskapsbilde | Foto: Multiconsult

Randaberg, Turveg, reguleringsplan, byggeplan, landskapsbilde, multiconsult

2/2

Fra Tungenesveien: Mye brukt sykkeltrasè | Foto: Multiconsult

Gangveier Randaberg

Regulerings- og byggeplan
  • Regulerinsplan, detaljplan og byggeplan med konkurransegrunnlag
  • Ny gangvei langs eksisterende fylkesvei i landlige omgivelser
  • Konflikt med gardstun, innkjørsler og diverse private anlegg
  • Vurdering av alternativ linjeføring for bilvei og gangvei
  • Vurdering av konfliktforhold med landbruksinteresser

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Detalj/byggeplan
  • Vurdering VA-håndtering