1/3

Ormen Lange

2/3

Shtokman

3/3

Lyse LNG

Olje & Gass – Onshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.
Akustikk, støy og vibrasjoner innenfor olje- og gassfeltet

Multiconsult har mer enn 40 års erfaring innen kompetanseområdet akustikk, og har i dag Norges største…

15-08-2014

Multiconsult på fib PhD Symposium

Morten Engen og Egil Møen fra Multiconsult presenterte sine Phd oppgaver på fib PhD Symposium 21.-23.…

13-08-2014

Multiconsult på CIC2014 11.-13.juni

Multiconsult deltok på Concrete Innovation Conference (CIC2014) 11.-13. juni i Oslo.

20-06-2014

Full fart på Nyhamna

Multiconsults største oppdrag i omsetning er nå på topp ressursmessig. Etter to år med planlegging og…

15-06-2014

Multiconsult på Arctic Technology Conferance

Multiconsult var tilstede på Arctic Technology Conferance (ATC) i Houston. Basile Bonnemaire og Edmond Hansen fra…

10-06-2014

Nærings-Ph.d Skallkonstruksjoner i betong

Multiconsult starter i høst et teknologiutviklingsprosjekt knyttet til skallkonstruksjoner i betong. Sentralt i prosjektet blir Morten…

11-09-2013

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Onshore terminal og produksjonsanlegg
  • Bygg og konstruksjoner
  • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
  • Underjordiske lager
  • Landbaserte rørledninger og landfall
  • Elektriske nettstasjoner

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

  • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
  • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
  • Vinter og ising modellering