Illustrasjon av kraftproduksjon langs infrastruktur | Foto: hying51/Adobe Stock

Stort solkraftpotensial i norske samferdselsprosjekter

I en fersk rapport konkluderer Multiconsult med at det er potensial for å produsere 110-210 GWh solkraft ved å ta i bruk arealer i tilknyttet 16 samferdselsprosjekter i Norge.

26. april 2024
Cato A. Mørk

Rapporten «Potensial for kraftproduksjon ved utvalgte samferdselsprosjekter» ble lansert 25. april og er utarbeidet for Nye Veier, Statens Vegvesen og Bane NOR som en del av Nye Veiers «Kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser». Gjennom en grundig vurdering har Multiconsult analysert 16 samferdselsprosjekter med tanke på egnethet for kraftproduksjon, og tatt hensyn til trafikksikkerhet, kraftnett, produksjonspotensial, strømforbruk og samfunnsøkonomi.

Resultatet viser et samlet kraftproduksjonspotensial på omtrent 110-210 GWh per år avhengig av hvilke arealer som inkluderes. Spesielt interessant er solkraft langs motorveier, som har kapasitet til å dekke strømforbruket for minst 25 eneboliger per kilometer. Såkalte ‘grå arealer’ langs samferdselsprosjekter bør også vurderes, hvor for eksempel anleggsplasser og massedumpingsarealer kan anses som ‘gryteklare’ tomter for solkraftverk, og vil redusere tid- og utviklingskostnader særlig dersom reguleringsbestemmelsene beskriver solkraft som et alternativ.

– Dette arbeidet viser hvor stort potensialet for solkraftproduksjon det er i samferdselsprosjekter i Norge, og hvordan dette kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre samferdselsanlegg. Vi har stor tro på at byggherrer framover vil vurdere hvilken kraftproduksjon man kan få til ved samferdselsutbygging, og ser fram til å bistå i dette arbeidet, sier Øystein B. Holm, oppdragsleder i Multiconsult.

I Nye Veier er de i gang med å se på mulighetene.

– Vi har stor tro på kraftproduksjon langs våre veier, og jobber nå aktivt med å identifisere hvordan vi som utbyggingsselskap kan produsere mer energi enn vi bruker til veilys og tunneler i anleggene. Vi ser også på hvordan selskapet kan definere og følge opp et mål om å bli energipositive. Vi sluttfører nå en strategi for energi og elektrifisering og har allerede gått ut i markedet med en RFI («Request for Information») hvor vi har utfordret markedet på å levere forslag til praktiske løsninger for oss, sier Magne Bye, leder for Grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

Les mer